By: CVS Admin

Bernard de Leon

Tunay na galing at kasanayan ang naibahagi sa akin ng CVS. Ang natutunan ko dito ang nagamit ko upang makapaghanap ng trabaho sa ibang bansa. Ang laking tulong ng aking Training Certificate at NC. Mabuhay ang CVS!