By: CVS Admin

Omar Lim (Riyadh, KSA)

Isang malaking hakbang ang pagtuntong ko sa CVS dahil ito ang naging unang hakbang ko sa pagtupad ng isang magandang bukas. Maraming salamat, CVS!